Небесни фенери

   

 Небесен фенер – бял

 Небесен фенер – жълт, с усмивка