Пиротехническите изделия представляват опасни средства. С оглед на това всички дейности с тях са правно регламентирани.

В изпълнение на Европейските Директиви, през 2010г. беше приет нов Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Безопасната употреба на пиротехнически изделия от професионалисти се контролира от органите на Главна Инспекция по труда при МТСГ съгласно Правилник по безопасност на труда при взривните работи.

Инструкции за безопасна употреба на пиробатерии

Инструкции за безопасна употреба на пиратки